2004:Exporto Brasil – Baile Del Maoziñha [Habacilar]

Recuerdos Grupos de Axe como Porto Seguro, Porto Bahia, Axe Bahia ,Carambaxe ,Exporto Brasil y Ta Dominado…..